Date2

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023 13:33:04

rss

αναζήτηση

makripano

Το φαινόμενο της Αιθαλομίχλης και η αντιμετώπιση του στην Περιφέρεια ΑττικήςΑλλάξτε μέγεθος

ouranos-4

Από την αρχή του Φθινοπώρου η απερίσκεπτη και φορομπηχτική κίνηση του Υπ. Οικονομικών να εξομοιώσει τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για καθαρά εισπρακτικούς λογούς οι όποιοι δεν επετεύχθησαν πάραυτα σε συνδυασμό με την αλόγιστη καύση κάθε μορφής εύφλεκτου υλικού από τις δοκιμαζόμενες ελληνικές οικογένειες, επανέφεραν το επικίνδυνο φαινόμενο της αιθαλομίχλης, μετά από δεκαετίες ξανά στα αστικά κέντρα και την επαρχία.

Από την καύση των καυσόξυλων, άλλης ξυλείας και διαφόρων μορφών pellets παράγονται αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο του άνθρακα, αλλά και άλλοι ρύποι (αναλόγως της περιεκτικότητας των διαφόρων προϊόντων pellets που κυκλοφορούν). Συγκεκριμένα από την οικιακή καύση ξύλου παράγονται και προσροφούνται στα αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και πολικές αρωματικές οργανικές ενώσεις, όπως φαινόλες και οξέα, αλλά και οι αντίστοιχες πολυκυκλικές ενώσεις τους, οι οποίες εκτός από ερεθιστικές για το αναπνευστικό σύστημα, ορισμένες είναι τοξικές και καρκινογόνες. Επιπλέον από τη χρήση ακατάλληλης για καύση ξυλείας, όπως π.χ. καύση επίπλων ή δομικής ξυλείας εκπέμπονται πτητικές οργανικές ενώσεις. Μια παράμετρος που δεν έχει αναφερθεί, εκτός από τη ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος, είναι η ιδιαίτερη επιβάρυνση του αέρα του εσωτερικού χώρου στον οποίο γίνεται η καύση με τους επικίνδυνους ρύπους.

Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από αυτές τις καύσεις ανήκουν στην κατηγορία των αναπνεύσιμων σωματιδίων που μέσω της αναπνοής φθάνουν στους επιθηλιακούς ιστούς των πνευμόνων και μπορούν να συγκρατηθούν, μεταφέροντας τις επικίνδυνες ενώσεις.

Πέρα από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που περιλαμβάνουν την τοξική βιοσυσσώρευση, τη μεταλλαξογένεση και την καρκινογένεση, οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων με ρυπογόνο οργανικό υλικό δυσχεραίνουν την αναπνευστική λειτουργία και δημιουργούν μεγάλη επιβάρυνση σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως τα άτομα με άσθμα, οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Πέρα από την ενόχληση, την οσμή, τη δυσκολία οικιακών εργασιών όπως π.χ. το άπλωμα των ρούχων, η επιβάρυνση του αναπνευστικού συστήματος των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού είναι η σημαντικότερη και πιο επικίνδυνη επίδραση του φαινομένου.

Το ζητούμενο δεν έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση, αλλά η πρόληψη του προβλήματος.
Στο σημείο μηδέν όμως που έχουμε φτάσει πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα οι δραστικές πολιτικές αντιμετώπισης .

-Πρέπει να θεσπιστούν προδιαγραφές καυσίμων στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση και θεσμοθετείται η υποχρέωση ελέγχου δοκιμής και «ταυτοποίησης – πιστοποίησης» κεντρικών λεβήτων στερεής βιομάζας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, σε σχέση με τα βιοκαύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιούν

- Σημαντική η παράμετρος της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αναφορικά με τη χρήση, τη θερμογόνο δύναμη, τη σχέση κόστους ανά θερμίδα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ειδών καυσίμων και τεχνολογιών.

- Η πάταξη της λαθροϋλοτομίας.

- Οι έλεγχοι στο πεδίο εμπορίας, διακίνησης και παραγωγής στερεών καυσίμων, καθώς και στο πεδίο λαθρεμπορίας και νόθευσης υγρών καυσίμων

- Οι έλεγχοι οχημάτων και κεντρικών θερμάνσεων.

- Η ενίσχυση του θεσμού της Ενεργειακής Επιθεώρησης.

- Η εποπτεία και έλεγχος της αγοράς λεβήτων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

- Επέκταση του μέτρου εξοικονομώ κατ' οίκων

- Δωρεάν Διανομή των πρασίνων οικιακών απόβλητων έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία και αποτεμαχισμού στους κοινωνικά αδύνατους για καύση σαν βιομάζα

- Η Επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης.

- Η Δημιουργία από την Περιφέρεια Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για κάθε μορφή ρύπανσης και δράσεων για την προστασία του οικοσυστήματος.

Το περιβάλλον δεν ανήκει σε εμάς ,το έχουμε κληρονομήσει από τις επόμενες Γενιές και έχουμε την ηθική υποχρέωση να τους το παραδώσουμε όσο πιο ζωντανό γίνεται.

Αντώνης Γάκης
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής.
Υ. Δρ Πολιτικών Περιβάλλοντος Παντείου Πανεπιστημίου

Σχόλια