Date2

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 16:14:23

rss

αναζήτηση

makripano

Στο υφυπουργείο Αθλητισμού παραχωρούνται οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας! (Όλη η τροπολογία)Αλλάξτε μέγεθος

piti paiania

Στην παραχώρηση της έκτασης 108 στρεμμάτων στην Παιανία που περιλαμβάνει τις δύο ρημαγμένες Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις «Σπίτι του Κλειστού Στίβου» και «Κλειστό του Βόλεϊ» και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα, προχωρά τα Ελληνικό Δημόσιο προς το υφυπουργείο Αθλητισμού.

Στη συνέχεια το υφυπουργείο Αθλητισμού θα προχωρήσει στην παραχώρηση της χρήσης της έκτασης αυτής μαζί με τις κτιριακές και υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΟΑΚΑ το οποίο θα αναλάβει μέσω της LAMDA Development Α.Ε. την ανακαίνισή τους ενώ ήδη έχει εγκριθεί ένα κονδύλι της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται και ως απόρροια του Συμφώνου Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2020, με την Περιφέρεια Αττικής και τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη.

Τον Δεκέμβριο του 2021, χάρη στη στενότατη συνεργασία μαζί τους και με την αμέριστη βοήθεια της εταιρίας «Αιγέας ΑΜΚΕ» του κ. Μαρτίνου, που χρηματοδότησε το εγχείρημα, αλλά και των κ. Λιόντου και Βενιέρη που δούλεψαν για τις στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ολοκληρώθηκαν η πλήρης μελέτη, η ολική αποτύπωση και τα τεύχη δημοπράτησης, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τη σημερινή εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά, που οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 2011, όταν διεξήχθη εκεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Έκτοτε παρέμειναν ανενεργές και από αθλητικό τοπόσημο βρέθηκαν στο επίκεντρο λεηλασιών και βανδαλισμών.

Στην τροπολογία αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

1. Το ακίνητο συνολικής επιφανείας εκατό οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (108.025,35 τ.μ.) μετά των εντός αυτού κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, που βρίσκεται στη θέση «Κόντρες», στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά κυριότητα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Το ακίνητο της παρ. 1, παραχωρείται με σκοπό την εκ μέρους της Γ.Γ.Α. περαιτέρω παραχώρησή του κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1646/1986 (Α’ 138), προκειμένου το τελευταίο να φροντίσει για την ανακαίνιση, συντήρηση και λειτουργία των εντός αυτού αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μεταβολή της χρήσης του ακινήτου της παρ. 1, καθώς και η υπέρβαση των σκοπών για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού γίνεται αποδοχή της παραχώρησης κατά κυριότητα του ακινήτου της παρ. 1. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου, στην οποία περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία, αποτελεί τον τίτλο της μεταβίβασης του ακινήτου και καταχωρίζεται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

4. Για την περαιτέρω κατά χρήση παραχώρηση από τη Γ.Γ.Α. στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 

      Ακολουθήστε μας και στο twitter!     

 

Σχόλια