Ομιλίες υγείας στα σχολεία από την Αντιπεριφέρεια

  • Εκτύπωση


Αλλάξτε μέγεθος

Paidi arrosto mama

Θέλεις 40” Samsung τηλεόραση 3D. Εχεις δώρο έως 99€! Πρόλαβε την προσφορά στο Public.gr  

Πρόγραμμα για την προαγωγή και αγωγή υγείας σε σχολεία της περιοχής υλοποιεί η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από το υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Σε αυτό περιλαμβάνονται:
• Ομιλίες στα Λύκεια για την ενημέρωση και την παροχή ιατρικών συμβουλών σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ενημερώσεις θα γίνονται από γιατρούς, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και

• Πρόγραμμα Προαγωγής στοματικής Υγείας στα Δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και θα υλοποιηθεί από οδοντιάτρους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής

Σχόλια